Nabídka výstav

Nabídka výstav

Vitríny

Reference

Projekt muzea Hedvábné cesty

Připravujeme

Hedvábná cesta
Tisíce let obchodních a válečných kontaktů mezi civilizacemi Starého světa

Vlastivědné muzeum v Olomouci
sál sv. Kláry
10. 11. 2017 - 11. 2. 2018

Hedvabna-cesta-velky-banner-vmo-03

Muzeum Hedvábné cesty je prvním muzeem v Evropě zaměřeným speciálně na studium a prezentaci tohoto fenoménu.

Vyprávíme velkolepý příběh dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly civilizační centra i nespočet oáz, měst a přístavů všech tří kontinentů Starého světa. Chceme hovořit o Hedvábné cestě, jejíž strhující osudy v rámci naší výstavy ztotožňujeme s principem civilizačního vývoje a v nejobecnější rovině též s dějinami světa.

Starobylá Hedvábná cesta, legendární eurasijská „dálnice“ spojovala od starověku Evropu s Dálným východem. Její hlavní větve měří mnoho tisíc kilometrů, avšak nepřehledný labyrint stovek dalších cest a stezek, který v různých směrech spojoval její nejdůležitější komunikační tepny, je bez nadsázky nekonečný.

Ve starověku, středověku i v raném novověku sloužila tato spojnice Západu a Východu především k obchodním účelům, ovšem obchod nebyl zdaleka jedinou příčinou (či důsledkem) její existence.

Hedvábná cesta, protínající napříč staletími mnohé významné i polozapomenuté státy a civilizační oblasti, usnadňovala dálkovou výměnu rovněž v oblasti náboženského přesvědčení (příchod buddhismu do Číny, rozšíření islámu, křesťanské misie do Číny atd.), vědeckých poznatků a technologických inovací (výroba hedvábí, papíru, střelného prachu apod.), kulturních zvyklostí, etnografických poznatků a umění.

Předmět měsíce

Daniel Meissner, Konstantinopol, 1623 (vyd. 1625), 100 x 140 mm, kolorovaná mědirytina, soukromá sbírka.
Muzeum Hedvábné cesty disponuje vynikající sbírkou několik tisíc vedut, grafických listů, kreseb, iluminací a starých map chronologicky od konce středověku až do počátku 20. století. Z grafické sbírky vybíráme jeden z nejstarších realistických pohledů na Konstantinopol (Istanbul), jehož autorem je český Němec, básník a rytec Daniel Meissner (1585–1625), rodák z Chomutova v severních Čechách. Veduta Konstantinopole vznikla v roce 1623 a je součástí světoznámého díla 'Thesaurus philopoliticus oder Politisches Schatzkästlein', které vyšlo poprvé ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1625 a jehož je Meissner spoluautorem.

Md-2

Md-1

První pravý box

Vyprávíme velkolepý příběh dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly civilizační centra i nespočet oáz, měst a přístavů všech tří kontinentů Starého světa. Chceme hovořit o Hedvábné cestě, jejíž strhující osudy v rámci naší výstavy ztotožňujeme s principem civilizačního vývoje a v nejobecnější rovině též s dějinami světa.