Hedvábná cesta

Poklady dávných civilizací


Vyprávíme velkolepý příběh dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly nespočet různých míst tří kontinentů. Je evidentní, že tyto dopravní spojnice, ať již je nazýváme cestami drahokamů, cestami hedvábnými, solnými či jantarovými,  nesloužily  k  převozu  pouze  jednoho  druhu  obchodních  komodit. 

Hedvábná cesta je katalyzátorem dějinného vývoje a sedimentem paměti naší civilizace. Samotný pojem „Hedvábná cesta“ je však do značné míry zavádějící a užíváme jej pro zjednodušení jako již zažitý historický terminus technicus. Je totiž evidentní, že Hedvábná cesta se netýkala pouze hedvábí a rovněž počátky dálkových kontaktů a obchodních cest jsou mnohem starší než samotný vynález této luxusní tkaniny. Proto, budeme-li hovořit o Hedvábné cestě, budeme mít v každém okamžiku na mysli rozvětvenou síť komunikací (komunikací ve smyslu cest i kontaktů mezi lidmi), která je do značné míry synonymem pro dějiny světa.


Img_3547
Hedvábná cesta, pohled do expozice. 

Expozici tvoří např. tyto předměty:

04z
Unikátní zásobnice zdobená pěti narativními malovanými vlysy, druhá polovina 3. tisíciletí př. n. l., protoindická civilizace z povodí Indu, harappská kultura, terakota s monochromatickou výzdobou a zbytky polychromie, výška 42 cm, průměr 17 cm. RTG snímek téhož předmětu (pro zvýšení atraktivity předmětu před laickou i odbornou veřejností doplňujeme v expozici vybrané unikáty RTG a makrosnímky společně s materiálovou analýzou).
Indus

Vykuřovadlo kadidla, civilizace údolí Indu (Harappa), kolem 2500 př. n. l., soukromá sbírka. Jedná se o jedno z nejstarších dochovaných vykuřovadel kadidla na světě.

Pohled do expozice nejstarších fází obchodu s kořením a užitkovými rostlinami.

hrad

Důležitá místa na Hedvábné cestě i některé dopravní prostředky představíme také pomocí zcela přesných a technicky dokonalých modelů.


Model stometrového úseku tzv. theodosiánských hradeb Konstantinopole, počátek 5. století n. l., měřítko 1:100, soukromá sbírka.

Autoři podkladů: Petr Klučina a David Majer, 2014. Provedení: Stanislav Vrška a Eva Pokorná, 2014.

Starověké hradby Konstantinopole platily po více než tisíc let za nedobytnou pevnost na hranici mezi Evropou a Asií.

mince2 Čím se platilo na Hedvábné cestě? Výstava zvonící zlatem a stříbrem nabídne exkurz do problematiky běžných platidel i "tvrdých měn" starověkého a středověkého světa.
premety Pečetní kameny (intaglia), válečky a bronzová pečetidla. Praktický luxus – drahokamy a polodrahokamy ve službách obchodu na Hedvábné cestě. Starověká Mezopotámie a Baktrie, doba železná, období Alexandra Velikého, Římské říše, říše perských Sásánovců, expanzi Arabů v 7. a 8. století, seldžučtí Turci a Osmanská říše na konci středověku.
62-cesty-koreni_foto_viera-grondelova

Císařský čajový servis, imperiální styl dynastie Tchang (618–907), stříbro, bronz, zlato, soukromá sbírka.

Nápis na spodní straně podnosu svědčí o tom, že předmět není „pouze“ císařským čajovým servisem. Jedná se pravděpodobně o luxusní formu smlouvy mezi kmeny či dokonce o státní smlouvu období dynastie Tchang. Text nápisu se doposud nepodařilo rozluštit. Vzhledem k tomu, že zlato mohli používat pouze příslušníci císařské rodiny, lze předpokládat, že nejde o „dokument“ lokálního významu.

Cina

Rituální konvice používaná zřejmě i k věštění, 3. století př. n. l. (období Válčících států nebo počátek dynastie Západní Chan), bronz, zlato, tyrkysy, červené korály, sklo, soukromá sbírka.

Doposud nerozluštěný nápis na zadní straně hrdla svědčí o tom, že předmět je rovněž luxusní státní smlouvou mezi kmeny nebo dokonce jednotlivými královstvími období Válčících států.


Součástí expozice jsou srozumitelné, atraktivně zpracované informační panely na kapách (většinou v rozměrech 150 x 80, 130 x 80 a 110 x 80 cm), velkoformátové tisky (dle domluvy nebo ve standardním rozměru 200 x 300 cm), mapy, dokumentární filmy, animace a další audiovizuální dokumentace dle domluvy.

Příklad zpracování infopanelů, map a velkoformátových tisků:

12 13 14 14a

17 18 19 21

První pravý box

Vyprávíme velkolepý příběh dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly civilizační centra i nespočet oáz, měst a přístavů všech tří kontinentů Starého světa. Chceme hovořit o Hedvábné cestě, jejíž strhující osudy v rámci naší výstavy ztotožňujeme s principem civilizačního vývoje a v nejobecnější rovině též s dějinami světa.