Křižáci

Hledání Království nebeského


Cílem tohoto, v evropských souvislostech zcela ojedinělého projektu je systematické, metodologicky zcela nové a kritické zpracování atraktivního historického tématu. Jedná se o původní mezinárodní vědecký a výstavní projekt týkající se křížových tažení do Svaté země (konec 11. až konec 13. století) s přesahem do problematiky působení rytířských řádů v Evropě (příběh dovádíme do 15. století).

Vůdčí myšlenkou projektu je objektivní pohled na historické téma s aktuálními konotacemi, na téma reflektující religiózní, obchodní, mírové i válečné kontakty křesťanského a muslimského světa ve středověku.

Výstava může být prezentována jako samostatný projekt nebo jako výrazný segment v rámci výše popsaného velkého výstavního celku s názvem „Od Alexandra k Čingischánovi“. Expozici tvoří vynikající artefakty zapůjčené ze tří výjimečných soukromých sbírek (jedné z České republiky a dvou ze zahraničí). Expozice dále počítá s využitím unikátních modelů staveb, lodí a obléhacích zařízení, 3D animací, původních digitálních historických map a kresebných rekonstrukcí.

 

Několik pohledů do expozice na Státním zámku Valtice (2017)

Křižáci. Hledání Království nebeského. Dějiny Starého světa v 11.–15. století, Státní zámek Valtice, 2017.

Img_0458 Img_0513 Zamek_vystavy-092

Zamek_vystavy-110 Zamek_vystavy-121 Zamek_vystavy-219

Výstava může být realizována v této tematické struktuře:


1) Křížové výpravy do Svaté země - chronologická posloupnost od zrodu myšlenky křížových výprav, přes dobytí Jeruzaléma a Svaté země až do 2. křížové výpravy
2) Kupec - obchodní kontakty mezi křesťanským a muslimským světem ve středověku
3) Země nikoho a všech - Svatá země, Jeruzalém, Akkon, Antiochie – místa a oblasti, na která si činí oprávněný nárok jak křesťané, muslimové, tak židé – filozofická platforma nutnosti vzájemné lidské pospolitosti
4) Křížové výpravy do Svaté země - chronologická posloupnost – debakl křižáků u Hattínských rohů, 3. křížová výprava
5) Křížové výpravy do Svaté země - chronologická posloupnost až do roku 1291, kdy padl Akkon – poslední křižácká država ve Svaté zemi

Projekt je určen zájemcům o dějiny, kulturu a reálie Střední Evropy, Středomoří, zemí Blízkého východu, návštěvníkům se zájmem o fenomén dálkových cest (zejména Hedvábné cesty), dějiny obchodu, poutnictví na svatá místa a dějiny středověkého vojenství v Evropě a na Blízkém východě.

Návštěvníci získají smysluplné, ucelené a přehledné informace o fenoménu křížových válek, obchodních kontaktech na západních větvích středověké Hedvábné cesty a ve Středomoří, o problematice křesťanského a muslimského poutnictví a obecně o mírovém a válečném soužití křesťanského a muslimského světa ve středověku.

První pravý box

Vyprávíme velkolepý příběh dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly civilizační centra i nespočet oáz, měst a přístavů všech tří kontinentů Starého světa. Chceme hovořit o Hedvábné cestě, jejíž strhující osudy v rámci naší výstavy ztotožňujeme s principem civilizačního vývoje a v nejobecnější rovině též s dějinami světa.