Hedvábná cesta

Unikátní výstava o legendární spojnici mezi civilizacemi Starého světa

 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
10. 2. – 23. 4.


Starobylá Hedvábná cesta, legendární eurasijská „dálnice“ spojovala od starověku Evropu s Dálným východem. Její hlavní větve měří mnoho tisíc kilometrů, avšak nepřehledný labyrint stovek dalších cest a stezek, který v různých směrech spojoval její nejdůležitější komunikační tepny, je bez nadsázky nekonečný. Hedvábná cesta je katalyzátorem dějinného vývoje a sedimentem paměti naší civilizace. Samotný pojem „Hedvábná cesta“ je však do značné míry zavádějící a užíváme jej pro zjednodušení jako již zažitý historický terminus technicus. Je totiž evidentní, že Hedvábná cesta se netýkala pouze hedvábí a rovněž počátky dálkových kontaktů a obchodních cest jsou mnohem starší než samotný vynález této luxusní tkaniny. Proto hovoříme-li o Hedvábné cestě, máme v každém okamžiku na mysli rozvětvenou síť komunikací (komunikací ve smyslu cest i kontaktů mezi lidmi), která je do značné míry synonymem pro dějiny světa.

Výstava s názvem Hedvábná cesta se uskutečnila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Expozice plná jedinečných exponátů představila legendární obchodní spojnici mezi civilizacemi Starého světa. Řada vystavovaných předmětů nebyla do té doby nikde jinde vystavována. K výstavě vyšel zajímavý katalog a byly připraveny doprovodné programy v podobě komentovaných prohlídek a besed s autorem výstavy nebo celodenní programy pro děti a rodiče. Zakladateli Muzea Hedvábné cesty a autoru výstavy PhDr. Davidu Majerovi z Ostravského muzea, se podařilo formou výpůjček shromáždit řadu jedinečných předmětů, modelů, map, kreseb atd., které nemají v České republice srovnatelné paralely. Záštitu nad zlínskou výstavou převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

První pravý box

Vyprávíme velkolepý příběh dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly civilizační centra i nespočet oáz, měst a přístavů všech tří kontinentů Starého světa. Chceme hovořit o Hedvábné cestě, jejíž strhující osudy v rámci naší výstavy ztotožňujeme s principem civilizačního vývoje a v nejobecnější rovině též s dějinami světa.