Cesty koření

Cesty koření a užitkových rostlin do center vyspělých civilizací


Ostravské muzeum
24. 3. – 30. 6. 2016

Výstavní projekt realizovaný společně s Muzeem Hedvábné cesty v rámci výzkumu a prezentace tématu Hedvábné cesty

 

 

Autor historické části výstavy: PhDr. David Majer.
Výstava byla velkolepým příběhem dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly nespočet různých míst tří kontinentů. Dopravní spojnice, ať již je nazýváme cestami drahokamů, cestami hedvábnými, solnými či jantarovými,  nesloužily  k  převozu  pouze  jednoho  druhu  obchodních  komodit.  Cesty koření a užitkových rostlin mají ovšem v rámci sítě transkontinentálních dálkových cest výjimečný charakter i postavení. Platí to de facto po celou dobu existence dálkového obchodu ve starověku i středověku. Některé z cest, po nichž se dopravovalo převážně zboží jednoho druhu, nesou tomu odpovídající název a mezi názvy nechybí ani komodity, které jsou objektem zájmu naší výstavy (Cesta kadidla, Cesta čaje, Cesta hřebíčku, Cesta skořice apod.). Specifikum cest koření se projevuje i v tom, že většina z nich není totožná s hlavními pozemními větvemi Hedvábné cesty, nýbrž se k nim na mnoha místech připojuje a vytváří tak spletitou síť cest, které s hedvábím nemusejí mít (a většinou ani nemají) nic společného. Cesty koření se spojují s hlavními tepnami Hedvábné cesty v místech důležitých křižovatek a překladišť na trasách dálkového obchodu v závislosti na cílovém určení nákladu. Cesta kadidla tak například v mnohém splývá s obchodními cestami Nabatejců, jež se s hlavními větvemi Hedvábné cesty křižují v Akabě, Petře, Bosře či Palmýře a podobně různorodá je situace v mnoha jiných oblastech napříč všemi historickými obdobími.

První pravý box

Vyprávíme velkolepý příběh dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly civilizační centra i nespočet oáz, měst a přístavů všech tří kontinentů Starého světa. Chceme hovořit o Hedvábné cestě, jejíž strhující osudy v rámci naší výstavy ztotožňujeme s principem civilizačního vývoje a v nejobecnější rovině též s dějinami světa.