Kapitoly z dějin Jantarové stezky

Slezskoostravský hrad
5. 3. do 31. 12. 2016

Autor koncepce a kurátor výstavy: PhDr. David Majer

Jantarová stezka je jednou z nejznámějších a nejstarších dálkových komunikací v Evropě. Její hlavní větve vedly od pravěku přibližně v severojižním směru od Baltského a Severního moře do středomořské oblasti a na Balkán. Důležitým komunikačním koridorem na její trase byla již v pravěku Moravská brána a oblast pozdějšího Ostravska. Svou stopu zanechala Jantarová stezka v řadě míst dnešního Moravskoslezského kraje a také město Ostrava vyrostlo na jedné z jejích větví nad brodem přes řeku Ostravici.

Tématem výstavy připravené týmem Ázerbájdžánského a kaspického kulturního fóra pod vedením PhDr. Davida Majera však nebyly jen cesty a obchod. Pojem Jantarová stezka byl představen také jako synonymum pro dějiny Střední Evropy. Skutečnost, že si autoři všímali více problematiky obchodu, dopravy a obecně cestování, je možno vnímat jako historickou metodu a prostředek vedoucí nejen k rekonstrukci průběhu Jantarové stezky, ale i k interpretaci dějinného obrazu oblastí, které spojovala.

Výstava byla koncipována v šesti uzavřených segmentech (Jantarová stezka v pravěku; Římská říše; Aquileia;  Lodě a lodní doprava; Velkomoravská říše; Ostrava na Jantarové stezce).

Z vystavených exponátů je nutno zmínit např. poklad 24 pražských grošů, ražených jménem Karla IV. a Václava IV., nalezený v lotyšském Daugavpils, dále skvěle dochovanou římskou legionářskou čutoru na vodu z doby kolem roku 400 n. l. (předmět zcela unikátní v celoevropském kontextu), kolekci pravěkých pazourkových seker či alternativně detailní model římské obchodní lodi (corbity) z 1. století n. l. a model severské lodi z Nydamu z počátku 4. století.

První pravý box

Vyprávíme velkolepý příběh dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly civilizační centra i nespočet oáz, měst a přístavů všech tří kontinentů Starého světa. Chceme hovořit o Hedvábné cestě, jejíž strhující osudy v rámci naší výstavy ztotožňujeme s principem civilizačního vývoje a v nejobecnější rovině též s dějinami světa.