Křižáci

Hledání Království nebeského. Dějiny Starého světa v 11.–15. století

 


Státní zámek Valtice
29. 4. – 29. 10. 2017

Výstavní projekt byl na Státním zámku Valtice realizován jako stálá expozice Muzea Hedvábné cesty v roce 2017
Autor koncepce a kurátor výstavy: PhDr. David Majer

Spolupořadatelé výstavy: NPÚ – Státní zámek Valtice, Ostravské muzeum a Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum

Cílem tohoto v evropských souvislostech zcela ojedinělého projektu bylo systematické, metodologicky zcela nové a kritické zpracování atraktivního historického tématu. Jednalo se o původní mezinárodní vědecký a výstavní projekt týkající se křížových tažení do Svaté země (konec 11. až konec 13. století) s přesahem do problematiky působení rytířských řádů v Evropě. Vůdčí myšlenkou projektu byl objektivní pohled na historické téma s aktuálními konotacemi, na téma reflektující religiózní, obchodní, mírové i válečné kontakty křesťanského a muslimského světa ve středověku. Výstavu tvořily prvotřídní artefakty zapůjčené ze tří vynikajících soukromých sbírek (jedné z České republiky a dvou ze zahraničí), které byly až donedávna laické i odborné veřejnosti zcela neznámé. V expozici se uplatnily unikátní modely staveb, lodí a obléhacích zařízení, 3D animace, původní digitálně zpracované historické mapy a kresebné rekonstrukce, věrné kopie bitevních praporů a mnoho dalšího.

Expozice byla realizována v této tematické struktuře:

1) Křížové výpravy do Svaté země - chronologická posloupnost od zrodu myšlenky křížových výprav, přes dobytí Jeruzaléma a Svaté země až do 2. křížové výpravy

2) Kupec - obchodní kontakty mezi křesťanským a muslimským světem ve středověku

3) Země nikoho a všech - Svatá země, Jeruzalém, Akkon, Antiochie – místa a oblasti, na která si činí oprávněný nárok jak křesťané, muslimové, tak židé – filozofická platforma nutnosti vzájemné lidské pospolitosti

4) Křížové výpravy do Svaté země - chronologická posloupnost – debakl křižáků u Hattínských rohů, 3. křížová výprava

5) Křížové výpravy do Svaté země - chronologická posloupnost až do roku 1291, kdy padl Akkon – poslední křižácká država ve Svaté zemi

Projekt byl určen zájemcům o dějiny, kulturu a reálie Střední Evropy, Středomoří, zemí Blízkého východu, návštěvníkům se zájmem o fenomén dálkových cest (zejména Hedvábné cesty), dějiny obchodu, poutnictví na svatá místa a dějiny středověkého vojenství v Evropě a na Blízkém východě. Návštěvníci měli možnost získat smysluplné, ucelené a přehledné informace o fenoménu křížových válek, obchodních kontaktech na západních větvích středověké Hedvábné cesty a ve Středomoří, o problematice křesťanského a muslimského poutnictví a obecně o mírovém a válečném soužití křesťanského a muslimského světa ve středověku.

valtice1valtice2valtice3

První pravý box

Vyprávíme velkolepý příběh dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly civilizační centra i nespočet oáz, měst a přístavů všech tří kontinentů Starého světa. Chceme hovořit o Hedvábné cestě, jejíž strhující osudy v rámci naší výstavy ztotožňujeme s principem civilizačního vývoje a v nejobecnější rovině též s dějinami světa.